16.

maj

Politisk opbakning til nye tankegange - Hjem til alle alliancen arbejder for at nedbringe hjemløshed blandt unge.

Antallet af hjemløse i Danmark er steget siden 2009. Stigningen er størst for unge i alderen 18–24 år, hvor der er 85 pct. flere hjemløse i 2015 sammenlignet med 2009.

 

Nyskabende og ud-af-boksen ‘Hjem til alle alliancen’ – fremhæves i “10 nye mål for social mobilitet” fra Social og Indenrigsministeriet, offentliggjort i dag. Læs rapporten her.
‘Hjem til alle alliancen’ – et nyetableret samarbejde mellem private fonde, fagfolk, velgørende organisationer, kommuner og staten om at forebygge og reducere hjemløshed blandt unge – er et godt eksempel på en bred indsats på tværs af offentlige myndigheder og civilsamfundet om at løse et socialt problem.

Vi skal sikre, at alle bliver en del af fællesskabet. Ingen må stå udenfor. Vi skal give den enkelte det bedste afsæt for at nå længst muligt. Derfor sætter regeringen i dag 10 mål for social mobilitet. Målene handler om at se individets særlige værdi, behov og egenskaber. Målene skal sikre, at vi gør det, der virker og får potentialet frem i det enkelte menneske.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann

Læs om Hjem til alle Alliancen.

Værestedet for unge hjemløse, Hellebro, der netop er bygget på frivilligindsats og civilsamfundet, er stolte over at deltage som aktør i “Hjem til alle” alliancen og vi ser frem til at samskabe nye målrettede løsninger for at nedbringe hjemløshed blandt de unge.

 

Skærmbillede 2016-05-16 kl. 12.05.40