Strategiske partnerskaber

DONATIONER OG PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER

En række samarbejdspartnere har gjort rigtig meget for, at Hellebro er blevet til noget. Eksempelvis L’Oreal, der har sørget for, at de unge har et Beauty Lab med alt hvad hjertet begærer af beuaty produkter og make-up, hvor der er dejligt og fred til at udøve noget selvomsorg.

Med afsæt i fællesskaber for unge, civilsamfund, erhvervslivet, de offentlige aktører, fonde og politikere skaber vi innovative, resultatorienterede indsatser, der løser de unge hjemlses sociale problemer bedre, hurtigere og billigere.

Vi er utroligt glade for vores mange samarbejder og den støtte vi får fra private virksomheder, offentlige institutioner, civilsamfund, m.fl.

Her er et udsnit af de mange forskellige aktører i Hellebros drift og udvikling:

Samskabelse og samarbejder

Private virksomheder har fra starten spillet en stor rolle qua bidrag af såvel økonomiske midler som ressourcer, produkter og services.

Da vi arbejder som en samskabelsesplatform, hvor de enkelte enheder arbejder  med det de er sat i verden for og er bedst til, har vi naturligvis tætte samarbejder med offentlige enheder, heraf er de mest centrale:

• Københavns Kommunes Hjemløseenhed

• Gadeplansteamet

• Kriminalforsorgen

• Politiet (bande, narko og nærpoliti)

• Sociolancen

Ideen er at, når vi hjælpes ad “in kind” og byder ind med vores services, produkter og kompetencer, kan vi skabe bedre løsninger.

Er du eller repræsenterer du en virksomhed, der har lyst til at byde ind, vil give Hellebro et sponsorat eller måske har lyst til at tage praktikanter, kontakt venligst Eva Riedel 20 94 44 12 eller email eva.riedel@hellebroen.dk.