Hellebros rolle i samfundet

I 2009 var der 4.998 hjemløse i Danmark. I den seneste hjemløsetælling fra 2019 (VIVE laver en optælling hvert 2. år i uge 6) var tallet steget til 6.431 personer. Tallet dækker over mennesker i en ekstrem form for udsathed, hvor man ikke har et hjem og ofte har andre alvorlige sociale problemer udover hjemløshed, fx fattigdom, misbrug, psykiske lidelser, dårlige sociale netværk mv. 

Den seneste optælling fra 2019 viste samtidigt, at omkring 2.300 af de hjemløse var unge mennesker. Hellebro vurderer, at der udover det er tale om et højt skyggetal af unge, der i den pågældende optællingsuge ikke opholdt sig på gaden eller på traditionelle væresteder og herberg.

Ifølge Danmarks Statistik udgør de “usynlige unge” mellem 18-25 år, der hverken er i skole, job eller i offentlig forsørgelse, i dag 7,7%. Det er en fordobling fra år 2000, hvor andelen af unge uden skole, job eller offentlig forsørgelse udgjorde 4,0 pct. 

Ifølge VIVE kommer halvdelen af de unge hjemløse fra ikke-belastede hjem. De kommer fra, hvad vi vil betegne som almindelige baggrunde, hvor der hverken er misbrug, psykiatri eller andre psyko-sociale problemer. Derfor hører disse unge mennesker ikke til på traditionelle herberg og væresteder, men har brug for en dedikeret og målrettet indsats. 

I Danmark finder der kun ganske få løsninger og tilbud til denne målgruppe.

De unge udvikler overlevelsesstrategier, der kaldes sofasurfing. De bor hos venner, bekendte og familie, indtil dette netværk er slidt op og første nat på et herberg er herefter sidste udvej. 

De unge får ofte ikke den rette hjælp fra det offentlige. For eksempel har kun ca. hver tredje hjemløse i Danmark en handlingsplan og kun hver fjerde er skrevet op til en bolig.

VIVE melder om, at 82 pct. af de unge hjemløse inden for et år har udviklet misbrug og eller psykiatriske sygdomme. Det går meget stærkt, når en person først er blevet funktionel hjemløs. Derudover ser vi en stor stigning i udredte psykiske diagnoser allerede fra 10-års alderen i forhold til, da vi startede Hellebro i 2015. Det kræver en ekstra indsats for at lære de unge livsmestring og hverdagskompetencer, for ikke at tale om en langsigtet boligstrategi på nationalt plan. 

I Danmark arbejdes der officielt ud fra en såkaldt Housing First strategi, hvor fast bolig og sociale indsatser går hånd i hånd. Den nye bolig- og hjemløseaftale, som et bredt politisk flertal vedtog i 2021, er godt nyt. Aftalen sikrer 4.000 markant billige boliger, udbreder Housing First-tilgangen og giver kommunerne et økonomisk incitament til at sende hjemløse i egen bolig frem for herberg. 

Men en ambitiøs politisk aftale gør det ikke alene. Det haster med at få aftalen ud at virke i landets 98 kommuner, så den kan mærkes på gaden. Og indsatsen kræver bidrag fra mange forskellige aktører på tværs af den offentlige og private sektor samt civilsamfundet. 

Siden 2009 har kun 4 pct. af alle hjemløse fået tilbudt en Housing First indsats, selvom vi ved, at det virker, idet 9 ud af 10 borgere kommer ud af hjemløshed. Derfor er det vigtigt, at der med aftalen også nedsættes et nationalt partnerskab, der kan følge op på, hvorvidt vi lykkes eller fejler i forhold til at nå i mål. Og at der måles på resultaterne af de sociale indsatser.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd informerede i november 2021 om, at 76.600 danske unge mellem 15 og 29 år hverken er i beskæftigelse eller uddannelse. Det svarer til 7,6 pct. af de 15-29-årige. 

I betragtning af, at vi i forvejen har små unge-årgange, og allerede nu ved, at vi mangler arbejdskraft og ikke mindst varme hænder, virker det ikke fremtidssikret ikke at støtte de unges vej tilbage på fast grund. 

Endelig betaler de fleste danskere med glæde deres skat, fordi vi har en kontrakt med staten om, at vi hjælpes ad med at tage os af de udsatte, syge og dem, der snubler i livet. 

Det står efterhånden tydeligt for de fleste, at det ikke er nok og fragmenteringen af “dem der er med” og “dem der er udenfor” stiger. Hellebro mener derfor, at der er brug for at udvikle nye løsninger, så endnu flere får en meningsfuld tilværelse og lov til at bidrage. 

VIVE optæller og kortlægger i uge 6 2022 igen hjemløse i Danmark. Baseret på det høje antal ugentlige henvendelser om et værelse i Hellebros herberg, vurderer vi, at hjemløshed blandt unge i Danmark desværre er i stigende udvikling.

Tallene taler sit eget tydelige sprog: Hver tabt 18-årig ung koster samfundet 18-20 millioner kr. i løbet af den unges liv.