Værested

HELLEBROS VÆRESTED ER FOR ALLE UNGE HJEMLØSE MELLEM 18-29 ÅR.

I VÆRESTEDET KAN DU
Finde et helle, få dig et bad, en kop kaffe, oplade mobiltelefonen, spise med, vaske tøj, eller bare få varmen og slappe af. (Vi har håndklæder, sæbe, vaskemiddel osv.).  På HELLEBRO skal vi have tid til at snakke. Der er mange “voksne”, der kan hjælpe med gode råd og vejledning om alt fra bolig, job, uddannelse til personlige forhold. Nogle gange spiller vi bare Uno. Men fælles for os alle er, at vi er tilstede, vi er sammen og vi hjælpes ad.

ALT ER GRATIS
Og alle har helt gratis mulighed for at deltage i aktiviteter på HELLEBRO fra ture ud af huset, musik til cykelværksted. Du kan altid bare dukke op, og iøvrigt komme med gode ideer til, hvad du synes vi skal lave sammen. Allerhelst vil vi, at du som ung skal føle dig tryg, set og hørt.  

ÅBNINGSTIDER
Vi har åbent alle hverdage fra 13-20 – og i december holder vi også åbent om søndagen og juleaften. Vi arbejder hårdt på at kunne holde længere åbent og håber snart at have nok frivillige til at udvide åbningstiderne.

KOM VÆK FRA KANTEN
Men HELLEBRO handler også om, at du kan få hjælp og rådgivning til at få styr på din økonomi, finde bolig, komme (tilbage) i skole eller få et job. Torsdag eftermiddage er Københavns Kommunes Hjemløsenhed i huset.

MØD VÆRESTEDETS DAGLIGE LEDER
Dorte Glad – dorte.glad@hellebroen.dk. Dorte Glad er Hellebros lys, har været med helt fra starten og  er daglig leder af værestedet. Hun brænder for unge mennesker. Hun har gennem mange år arbejdet som frisør og arrangeret fester og events, der bringer liv og glæde omkring hende.

VÆRESTEDET ER ET §104 TILBUD EFTER SERVICELOVEN OG GODKENDT AF SOCIALTILSYNET

Socialtilsynet bedømmer den generelle kvalitet af udvalgte dagtilbud, væresteder og aktivitets- og samværstilbud. Bedømmelsen sker på baggrund af opstillede kriterier og temaer for tilbud omfattet af tilsynet. Kvaliteten af værestedet er blevet vurderet ud fra følgende temaer;

– Uddannelse og beskæftigelse

– Selvstændighed og relationer

– Målgruppe, metoder og resultater

– Sundhed og trivsel

– Organisation og ledelse

– Kompetencer

– Fysiske rammer

Vurderingen af tilbuddets kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under hensyn til tilbuddets karakter og målgruppe.

Værestedet opnåede ved §104-godkendelse i 2021 en samlet bedømmelse på 4,8, hvor 5. svarer til i meget høj grad opfyldt. 

Du kan læse mere på Tilbudsportalen.

KONTAKTPERSON
Leder Dorte Glad
dorte.glad@hellebroen.dk
Telefon: 21893872 Mail: dorte.glad@hellebroen.dk