24.

maj

Indkaldelse til generalforsamling

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Kære medlemmer,

Der er sket meget i løbet af det sidste år på Hellebro. Den samlede løsning for unge hjemløse, der både får de unge i ly, seng, skole og job, er ved at være på plads. Værestedet flyttede til Valby i januar 2019, vi åbnede vores kontorhotel i april og endelig er åbning af herberg planlagt til juli 2019.

 

Det er os derfor den største fornøjelse at invitere til generalforsamling kl. 19.00 den 27. juni 2019 i vores nye hus på Mosedalvej 15, 2500 Valby.

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab, budget samt kontingent til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af revisor efter indstilling fra bestyrelsen
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Forslag til ændring af foreningens vedtægter
8. Eventuelt

 

Bestyrelsen

Da Torben Salomonsen er flyttet til Jylland vil han fremover være medlem af Hellebros Advisory Board og udtræder derfor af bestyrelsen. Bestyrelsen takker for den store indsats og indstiller Lilian Mogensen, tidligere topchef i ATP og indehaver af mange tunge bestyrelsesposter, som nyt medlem af bestyrelsen.

Stig Bigaard, Kim Larsen og Susanne Nørgaard har været medlemmer af bestyrelsen i to år, jf. § 3.2. Bestyrelsen indstiller alle til genvalg til bestyrelsen.

 

Reviderede vedtægter

I forbindelse med godkendelse som almenvelgørende forening i SKAT og Socialtilsynets godkendelse af at drive midlertidigt bosted efter Servicelovens §110, skal vi revidere vedtægterne, således at de lever op til myndighedernes krav.

De foreslåede vedtægter kan læses her Vedtægter Hellebro til vedtagelse på GF 27. juni 2019

Årsregnskab og budget kan rekvireres før generalforsamlingen via mail: eva.riedel@hellebroen.dk og uddeles i print på mødet.

 

Vi håber at se jer til generalforsamlingen og vise jer, hvor langt vi er nået. Tusind tak for jeres støtte og engagement i arbejdet for unge hjemløse.

Foreningen HELLEBRO