14.

apr

Hellebro søger engagerede medarbejdere

Medarbejdere med hjertet det rette sted søges til nyåbnet bosted for unge hjemløse ml. 18-29 år

 

Hellebro åbner et §110 midlertidigt bosted med plads til 31 unge boligløse til sommer

Bostedet Hellebro drives af foreningen Hellebro, der har skabt et samlet hus med fokus på både beskæftigelse og uddannelse og udslusningsboliger.

Vores målgruppe er udsatte, marginaliserede unge mennesker, der kendetegnes ved at have flere problemstillinger i form af manglende bolig, dårlig økonomi, kriminalitet, psykiske lidelser, tidligere misbrug, netværksproblemer og manglende kontakt til det etablerede system.

Vær med fra starten
Du skal være pædagog, social- og sundhedsassistent eller have anden relevant uddannelse – og så skal du have hjertet på rette sted.

Vi leder efter de rette medarbejdere: 

• 4 ledige stillinger på 37 timer per uge fordelt på dagtimer og hver anden weekend

Følgende stillinger arbejder hveranden uge 7/7:

• 2 ledige aftenstillinger på 28,5 timer per uge

• 2 ledige aftenstillinger på 28,75 timer per uge

• 2 ledige natstillinger på 29,75 timer per uge


Vores forventninger til dig er, at du:

• har nogen erfaring indenfor målgruppen

• er en stabil kollega, samt en fagligt og personligt afklaret person

• er et menneske, der kan skabe glæde og tillid

• har lyst til at arbejde med aktiviteter – både i huset og udenfor

• kan skabe fællesskab, oplevelser og successer med beboerne

• er selvstændig og har gode samarbejdsevner

• har visioner i forhold til unge mennesker med særlige behov

• kan skabe og vedligeholde struktur og aftalte rammer

 

Vi arbejder med en kultur, hvor vi gerne vil skabe stor selvstændighed, frihed og deltagelse. Vi vil gerne inspireres med nye idéer og udfordres på dem, vi har hver især. Vores dokumentation kører elektronisk, hvilket kræver et godt kendskab til IT. På Hellebro er det væsentligt, at der er fokus på det hele menneske.

 

Jobbet giver ligeledes gode muligheder for medindflydelse og udvikling:

• relevante kurser

• supervision

• samarbejde og udvikling på kryds og tværs i huset som også rummer værested, køkken, sundhedsklinik, kontorhotel og udslusningsboliger.

 

Er det noget for dig? 

Send os din ansøgning med dokumentation for tidligere beskæftigelse samt angivelse af referencepersoner til Forstander Maj-Britt Auning, maj-britt@hellebroen.dk, inden den 30. april 2019. 

Vi afholder samtaler i perioden 6.-17. maj 2019. Hvis du ikke har hørt fra os inden den 20. maj 2019 er du ikke kommet i betragtning.

 

Yderligere information

Du er velkommen til at sende en mail til maj-britt@hellebroen.dk med oplysning om dit telefonnummer, hvorefter du vil blive kontaktet, så hurtigt det er muligt. Du kan også downloade jobopslaget Hellebro søger medarbejdere med hjertet det rette sted

Vi kan ikke vente med at komme igang, og ser frem til at høre fra dig.

Om Hellebro
Hellebro arbejder for, at unge hjemløse kan komme i seng, skole, job og egen bolig

Den private velgørende forening Hellebro har siden 2015 drevet værested for unge hjemløse. I løbet af 2019 skaber Hellebro en samlet platform for unge hjemløse ml. 18-29 år, hvor vi i tæt samarbejde med offentlige hjælpeenheder, fonde, frivillige og erhvervslivet tilbyder en helhedsorienteret indsats, der inkluderer den unges ophold på værested, adgang til midlertidigt bosted, mulighed for jobs på vores kontorhotel og adgang til udslusningsboliger. 

Vi forventer at 80-100 unge dagligt vil bruge Hellebro som deres åndehul i en ellers kaotisk hverdag. For hjemløshed blandt unge er desværre et stigende problem, og vi har brug for nytænkning og at hjælpes ad, hvis vi skal knække kurven.  Ved at kombinere værested, herberg og et socialøkonomisk kontorhotel skaber vi et miljø, hvor de unge får mod på tilværelsen igen. Hellebro er levende, hvor vi ikke sætter de unge i boks. Vi tror på, at de unge skal have masser af omsorg og ikke mindst ansvar for egne projekter, jobs og uddannelse. Og så træner vi livsmestring og hverdagskompetencer i et konstruktivt fællesskab, hvor der er plads til alle. Vi stiller et stærkt hold af professionelle omkring de unge og vi tager vores succesfulde kultur med, således at vi sammen kan understøtte deres vej væk fra hjemløshed.