18.

nov

Bestyrelsesformand for værested: Vi kan ikke ignorere de unges problemer

Debatindlæg på Altinget Af Eva Riedel, Bestyrelsesformand, Hellebro, – værested for unge hjemløse

Det er ikke nemt at være ung i dag. Det er dyrt for os alle.

Hver femte hjemløs er ung i dag. De “usynlige unge” mellem 18-25 år, der hverken er i skole, job eller i offentlig forsørgelse udgør i dag 7.7%. Det er en over en fordobling fra 4% i 2000 i følge Danmarks Statistik. Rockwoolfonden har beregnet, at i gruppen af unge ml. 25-29 år, er der ca. 5.000 fra hver årgang hverken har været i job eller i skole i over 2 år. De ca. 25.000 mennesker anslås at koste samfundet mellem kr. 12-15 mia. Boliger i Storkøbenhavn er historisk dyre og kontanthjælpsreformen slår social-realistisk igennem nu. Ikke overraskende stiger andelen af unge i hjemløsestatistikken år for år iflg. Socialforskningsinstituttet og mange søger mod København.

Det er vores alles børn og deres venner 

De fleste forbinder hjemløshed med landevejsriddere, gamle junkier, alkoholikere og tosser. Det er det også. Men i dag er det helt almindelige unge, der rammes hårdest af den stigende strukturelle fattigdom. Det er vores alles børn og deres venner. Dem, der skal arbejde og betale skat, så vores samfundsøkonomi kan vækste eller bare balancere, hvis man ikke er helt så ambitiøs. Dem, der bliver stadig færre af. Og dem, der skal sørge for, at vi kan blive gamle og gå på pension i tryg forvisning om, at Riget vil bestå.

De unge mennesker starter som sofasurfere, der sover hos venner, bekendte og familie. De ender på gaden, når netværket er slidt op og de har ikke mange langtidsholdbare overlevelsesstrategier at arbejde med. Alting er kortsigtet fra dag til dag. Man kan hverken passe job eller uddannelse, når man sover på Hovedbanegården, og langsomt, men sikkert, glider de ud i farezonen for kriminalitet, misbrug og psykiske skader, mens de drømmer om at passe ind som helt almindelige danskere.

Jo, men får de ikke penge af kommunen?

Nogle gør, de fleste gør ikke. Helt overordnet kan vi stadig være stolte af vores velfærdssamfund. Der er hjælp til de hårdest ramte. Men de unge hjemløse er til at starte med helt almindelige ikke-kriminelle unge uden svære psykiske diagnoser eller tunge misbrugsproblematikker, og så er der ingen kasse før det er gået mere galt.

Og mange har ikke lært gængs formalia. Når de unge ikke har en folkeregisteradresse og dermed NemId, så kan de ikke kommunikere med kommunen og overholde det hav af formalia, der kræves. De unge giver op overfor systemet. Og de er svære at finde, svære at kommunikere med og svære at hjælpe.

Så er der vel nogle venligboere eller velgørende fonde?

Hjælpeorganisationerne er oftest fokuserede på deres egen overlevelse og drift, og er derfor ikke så trygge ved det nye sort; Collective impact – at gå sammen med andre organisationer om tværorganisationelle projekter. De takker nej tak for ikke at kanibalisere deres adgang til fondsmidler. Mens de velgørende fonde foretrækker at donere penge til collective impact-projekter fremfor drift og tilsyneladende venter på at hjælpeorganisationerne skifter overlevelsesstrategi.

Hvad skal der til?

Vi skal i gang. Ikke mere snak og gode intentioner. Vi skal i gang med at arbejde effektivt sammen på tværs af hjælpeorganisationer, det private erhvervsliv, de frivillige og kommunerne. Inddrag de velgørende fonde. Fordelingen af midlerne skal centraliseres eksempelvis i staten, så midlerne bliver givet til drift og de projekter, hvor behovet er størst. Det vil typisk være i de større byer, som de unge graviterer imod. Men der skal også nye løsninger til. Betalelig boliger til de unge. Og politisk vilje og opbakning til nye løsninger. Det er nu, systemet skal overvinde frygten for at arbejde med frivillige og private investorer og være mere inkluderende over for erhvervslivet. Det vil give muligheden for ægte samskabelse.

En ny måde at tænke velfærd og samskabelse

Piloten er klar. Værestedet for unge udsatte og hjemløse, Hellebro er et glimrende eksempel på samskabelse mellem det offentlige, erhvervslivet og civilsamfundet.

Man får idéen om at skabe en hjælpeplatform, der ikke findes for de unge. Så tager man en udlejer med hjertet på det rette sted, aktiverer netværket af entreprenører, arkitekter, skiltefirma, trykkeri, rengøring mv., stifter en velgørende non-profit forening, og opretter en Facebook-side. Tre måneder senere står man med et værested for unge hjemløse på 700 kvm varme, indrettede lokaler i Københavns Sydhavn. Og føler sig stolt over den overvældende energi og overskud, der findes i erhvervslivet og blandt de frivillige.

Men vi er også stolte over de unge. I dag må Hellebro med over 100 faste unge brugere i en skøn anti-radikal blanding, en strikt no-drugs politik, og ikke mindst gode resultater med at skaffe de unge i job, skole og bolig, siges at være en succes allerede.

Hellebro er udelukkende drevet af private midler og drives med hjælp af 25 frivillige. Der er åbent på alle hverdage fra 15-22, og er blevet en helt unik platform, hvor både Københavns kommune, Politiet, Hjemløseenheden, Kriminalforsorgen, Sociolancen, KFUK, High:Five, og medarbejdere fra hjælpeorganisationer som Projekt Udenfor helt gratis har deres daglige gang.

Det lyder dyrt og besværligt

I dag bruger Hellebro kr. 30.000 om måneden på at holde de over 100 unge varme, rene, mætte og beskæftigede med musik, værksteder, yoga, mindfulness og job/boligansøgninger, så det ikke går galt for dem. Til sammenligning koster en enkelt ungdomsherbergsplads let kr. 60-80.000 pr. måned som kommunerne betaler for.

Vi har ikke råd til at ignorere de unges problematikker længere. Vi har ikke råd til at fastholde hinanden i vores tro på, at velfærdssamfundet tager sig af alt. Vi skal blive ved med at skabe nye innovative, inkluderende løsninger, der skaber gode resultater. Og vi skal insistere på, at vores penge skal bruges bedre end de gør i dag.

Der er stort overskud i både erhvervsliv og i civilsamfund. Det aktiveres i takt med en kollektiv erkendelse af, at velfærdstaten ikke slår til. Nu mangler vi bare en større tro på og lyst til nye innovative løsninger fra det offentliges side. Det virker og vi har ikke råd til at lade være.

Læs indlæg og evt kommentarer på Altinget her.