18.

sep

Unge hjælper unge hjemløse

Unge hjælper unge hjemløse

Velkommen til projekt Bindeleddets nye hold på Hellebro i København: Liv, Amina, Sabrina, Katrine og Pernille! 

Hver torsdag fra kl. 17.00 vil de unge på Hellebro møde disse engagerede unge kvinder, der gerne vil være mentorer for unge.

 

Mentorer er typisk under uddannelse på en relevant uddannelse som fx socialrådgiver eller pædagog. Mentorerne arbejder relationsorienteret og har i begyndelsen sin gang på et herberg eller værested, hvor du som mentor laver hyggelige aftener, som danner rammen for relations-skabelse. Når den unge flytter i egen bolig, flytter relationen med ud i boligen og mentor slipper herberget/værestedet.

 

Hvorfor deltager Hellebro i projekt Bindeleddet?
Bindeleddet samarbejder med Hellebro, et værested for unge hjemløse, som slår sine folder på det gamle grønttorv i Valby.

“Hellebro er et privat initiativ med stor succes, idet de har lykkedes med at få fat i-, og fastholde målgruppen. Det har de gjort gennem masser af kram og kærlighed, lækker mad, fede lokaler og nærværende personale og frivillige.

Bindeleddets mentorer skal være på Hellebro et par aftener om ugen og hygge med de unge, der kommer på stedet. Som relationerne udvikler sig, bliver de matchet én til én, hvorefter den enkelte mentor skal støtte og udvide den unges netværk og sociale aktiviteter.”

Læs mere på projektets website her. 

 

Baggrunden
Mange unge, der tidligere har haft et gadeliv, har svært ved at vænne sig til tilværelsen i egen bolig. Bindeleddet skal sørge for at unge, der bor på gaden eller på herberger, får den støtte der skal til, for at de kan blive boende, når de får eget hjem qua kontakten mellem ung mentee og ung mentor.

Projektet er sat i værk som konsekvens af den hurtigt voksende ungdomshjemløshed. Ifølge SFI er antallet af unge hjemløse mellem 18 og 25 år næsten fordoblet fra 2009 til 2013. Tallet stiger fortsat. VELUX FONDEN finansierer projektet i fire år, og Fonden Morgencaféen for Hjemløse faciliterer det. Projektet samarbejder med bl.a. med København og Aarhus kommune samt Hjem til Alle Alliancen.

Projekt Bindeleddet kører fra november 2016 til sommeren 2020.

 

For spørgsmål til projektet kontakt venligst:
Eva Riedel, eva.riedel@hellebroen.dk, 20 94 44 12.