25.

maj

Materiale til generalforsamling 2018

Generalforsamling i foreningen HELLEBRO

Kære medlem af foreningen Hellebro,

Den 31. maj 2018 kl. 17.30 afholder foreningen generalforsamling på Hellebro, St. Kongensgade 110A, 1264 København K – indgang fra gaden.

Følgende skal tilføjes agendaen: 

Ad. pkt. 3 Årsrapport for 2017 og udarbejdet af Deloitte. Årsrapport 2017 Hellebro

Ad pkt. 6. Følgende bestyrelsesmedlemmer er på genvalg: Eva Riedel, Peter Zimmermann, Torben Salomonsen og Dorte Glad.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab, budget samt kontingent til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af revisor efter indstilling fra bestyrelsen
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Forslag til ændring af foreningens vedtægter
8. Eventuelt

Begrundelsen for vedtægtsændringerne er, at foreningen i anledning af udvikling af et nyt projekt for unge hjemløse skal opfylde myndighedskrav og bl.a. præcisere vores vedtægter omkring formål og stemmerettighed i bestyrelsen for medlemmer af ledelsen.

Der er lagt link til den foreslåede nye vedtægt, hvori de foreslåede ændringer er markeret med blåt: Vedtægter til godkendelse, Hellebro 31 maj 2018

Vi håber at se jer til generalforsamlingen. Tusind tak for jeres støtte og engagement i arbejdet for unge hjemløse.

Foreningen HELLEBRO