Er du vores nye teammedarbejder?

Dato 8. januar 2020. Skrevet af evariedel

Teammedarbejder med hjertet på det rette sted søges til midlertidigt bosted § 110 for unge hjemløse

Bostedet Hellebro er et forholdsvis nyåbnet tilbud som drives af foreningen Hellebro, der har skabt et samlet hus med fokus på både beskæftigelse og uddannelse og udslusningsboliger.

Vores målgruppe er udsatte, marginaliserede unge mennesker mellem 18-29 år, der kendetegnes ved at have flere problemstillinger i form af manglende bolig, dårlig økonomi, kriminalitet, psykiske lidelser, tidligere misbrug, netværksproblemer og manglende kontakt til det etablerede system. Vi søger en ny engageret teammedarbejder.

Faglige kompetencer

Du skal være pædagog, social- og sundhedsassistent eller have anden relevant uddannelse – og så skal du have hjertet på rette sted.

Vi leder efter den helt rette medarbejder 

• på 37 timer per uge fordelt på dagtimer, aftentimer og hver tredje weekend

Vores forventninger til dig er, at du:

• har nogen erfaring indenfor målgruppen

• er en stabil kollega, samt en fagligt og personligt afklaret person

• er et menneske, der kan skabe glæde og tillid

• har lyst til at arbejde med aktiviteter – både i huset og udenfor

• kan skabe fællesskab, oplevelser og succeser med beboerne

• er selvstændig og har gode samarbejdsevner

• har visioner i forhold til unge mennesker med særlige behov

• kan skabe og vedligeholde struktur og aftalte rammer

Vi arbejder med en kultur, hvor vi gerne vil skabe stor selvstændighed, frihed og deltagelse. Vi vil gerne inspireres med nye idéer og udfordres på dem, vi har hver især. Vores dokumentation kører elektronisk, hvilket kræver et godt kendskab til IT. På Hellebro er det væsentligt, at der er fokus på det hele menneske.

Jobbet giver ligeledes gode muligheder for medindflydelse og udvikling

• relevante kurser

• supervision

• samarbejde og udvikling på kryds og tværs i huset som også rummer værested, storkøkken, sundhedsklinik, kontorhotel og udslusningsboliger.

Er det noget for dig?

Send os din ansøgning med dokumentation for tidligere beskæftigelse samt angivelse af referencepersoner til Forstander Maj-Britt Auning maj-britt@hellebroen.dk inden den 20. januar 2020. 

Vi afholder samtaler i perioden 21.-24. januar 2020. Hvis du ikke har hørt fra os inden den 27. januar 2020 er du ikke kommet i betragtning.

Vi har ikke indgået nogen overenskomster på Hellebro, men følger overenskomsternes niveau for lønudviklingen for alle faggrupper.

Yderligere information
Du kan læse mere her www.hellebroen.dk eller sende en mail til maj-britt@hellebroen.dk med oplysning om dit telefonnummer, hvorefter du vil blive kontaktet, så hurtigt det er muligt. 

Vi vil se frem til at høre fra dig.

Hellebro 

 

Download jobopslaget her:

Ny teammedarbejder til Hellebro