12.

aug

Rengørings Eksperterne gør livet renere for unge hjemløse

Civilsamfundet træder i karakter. Rengørings Eksperterne sørger for, at HELLEBRO, er rent og behageligt at være på, uanset hvor mange unge hjemløse, der spiser, bruger toiletterne og går i bad. For at være i rene omgivelser er en luksus for unge hjemløse.

Der er anslået omkring 2.000 unge hjemløse i Københavnsområdet, der i takt med varigheden af deres hjemløshed mister grebet om uddannelse, job og deres sociale netværk. Og tallet er stigende og forventes at stige endnu mere, nu hvor den nye kontanthjælpsreform er trådt i kraft og de studerende samtidig og forgæves leder efter betalige boliger.

HELLEBRO er et værested, der tilbyder et helle og bespiser ca. 100 unge hjemløse i alderen 18-29 år i Københavns Sydhavn. De traditionelle herberg og væresteder er så barske, at de unge hellere overnatter på offentlige toiletter, parkeringskældre og legepladser, og HELLEBRO er det eneste alternativ for dem.

I en tid, der er præget af store offentlige besparelser, træder civilsamfundet nu til. Dels drives HELLEBRO af 25 frivillige, og dels har en lang række virksomheder bidraget til, at HELLEBRO er blevet etableret uden omkostninger og, at den daglige drift løber rundt for relativt få midler.

Som stærkt supplement til traditionelle pengedonationer, har HELLEBRO fokuseret på at skabe partnerskaber med virksomheder, der vil donere deres kerneydelser, der i monetær værdi langt overstiger potentialet i virksomhedernes charity-budgetter.

Rengørings Eksperterne er blandt de virksomheder, der har valgt at støtte HELLEBROs arbejde med rengøring.

At der er rent er for unge hjemløse en nødvendig luksus, men for HELLEBRO en absolut nødvendighed, når så mange mennesker bruger faciliteterne.

Eva Riedel, bestyrelsesformand for HELLEBRO udtaler: ”Der er ingen tvivl om, at det ville tynge vores driftsbudget betragteligt, hvis vi skulle afholde udgifter til rengøring. I stedet kan HELLEBRO bruge vores privat indsamlede midler direkte på de unge hjemløses mad, internet, aktiviteter mv. Vi er meget taknemmelige over Rengøring Eksperternes commitment til HELLEBRO.”

Det har en dokumenterbar effekt for de unge at finde tryghed, varme, renhed, mad og derigennem få et overskud til at tage ansvar for sit eget liv. De unge på HELLEBRO takker Rengørings Eksperterne for at være med til at gøre det muligt.

For information og illustrationsmaterialer, kontakt venligst:

Eva Riedel, Bestyrelsesformand, HELLEBRO på telefon 20 94 44 12 eller email eva.riedel@hellebroen.dk

Om HELLEBRO

HELLEBRO er en privat, non-profit velgørende forening, der driver værestedet HELLEBRO for unge hjemløse i alderen 18-29 år i Københavns Sydhavn. Værestedet blev stiftet i 2015 som et privat initiativ. I dag bruges HELLEBRO af over 100 unge hjemløse og udsatte unge som et helle, hvor de både har en social platform, får hjælp til at komme videre og livsnødvendigheder som mad, bad og tøj. Der er åbent på alle hverdage fra kl. 15-22.