02.

dec

Gråzoneprostitution fungerer desværre aldeles glimrende bland unge hjemløse

Hellebro deltog som oplægsholdere på konference “Gråzoneprostitution og Sugardating” arrangeret af RedenUng.

Eva Riedel fra Hellebro fortalte, at der er mellem 1800-2100 hjemløse unge i Danmark. Hjemløshed og gråzoneprostitution har samme konsekvenser, nemlig ensomhed, skyld og skam.

De unge kommer fra hele landet, og de kommer fra alle samfundslag. De bliver hjemløse af mange forskellige grunde, men de typiske vi ser på Hellebro er mangel på betalige boliger, manglende forældrestøtte og mangefuld indsats fra det offentliges side.

Hjemløshed blandt unge er dyrt

Efter blot et år på gaden er 82% af de unge i misbrug og/eller psykisk tilskadekomne. Det er dyrt for os alle. Een enkelt ung, der ryger ud over kanten som 18-årig koster samfundet kr. 20 mio. i bl.a. overførselsindkomster og manglende skatteindtægter.

Pigerne er oftest indadreagerende, og dem som vi kører på den lukkede afdeling, mens drengene er udadreagerene ved vold og aggression.

Gråzoneprostitution blandt unge hjemløse handler kun om at overleve – der er intet fancy over de gaver, som de unge hjemløse modtager. Ofte er det bare en overnatning – en udlejer kan f.eks. tage sig friheder for en nedsat pris på et værelse.

Vi mener, at det er vigtigt, at man også har fokus på drengene. På Hellebro har vi også drenge, der er udsat for seksuelle overgreb, så fokus på denne gruppe er essentiel.

Hvad skal vi gøre?

Det handler om empowerment, udgangspunkt i den enkelte unge, tid til at snakke og ikke mindst gode, sunde rollemodeller. Det er desuden vigtigt, at forældrene involveres! Og så skal vi også hjælpe hinanden med at tage os af hinandens  børn i Danmark. For hjemløshed rammer helt almindelige unge.

Læs flere interessante konklusioner og anbefalinger her.