21.

jan

Nyt brandalarmsystem

For at få tilladelse fra Københavns kommune til at konvertere et kontor til et dagcenter, er en vigtig ting et ordentligt brandanlæg. Aberdeen har doneret, elektrikerne gik i gang. Og nu er vi ikke bare fint sikret mod brand, men kan også få vores ibrugtagningstilladelse fra Københavns kommune.