11.

apr

Kæmpetak til e3light

Nu er der plads til alle til filmaften!

Foreningen HELLEBRO og de 80-100 udsatte og hjemløse unge, der i løbet af en måned bruger værestedet, takker stort for det fantastiske TV, e3light så generøst har doneret til os.

HELLEBRO er et helt privat initiativ og vi er helt afhængige af, at private har lyst til at støtte os. HELLEBRO fungerer dels om en helle – et sted hvor de unge finder tryghed, ro, varme, mad og ikke mindst et socialt omfavnende sted, hvor man kan samle kræfter før man møder verden med forhåbentligt fornyede kræfter. Broen repræsenterer vejen tilbage for den unge, til at tro og evne at tage ansvar for sit eget liv. Det ultimative mål er, at den unge kan stå på egne ben igen.

På HELLEBRO forsøger vi at inddrage de unge så meget som muligt i både drift og udvikling af værestedet. Når vi spørger dem, hvad de ønsker og trænger til, hvordan vi videreudvikler, så er svaret forbløffende enkelt i temaet. De vil bare gerne være som alle andre helt normale unge mennesker. De udtrykker et behov for at føle sig accepterede, trygge og at vi sammen har kvalitetstid til familiære aktiviteter som ture ud af huset, spille spil og filmaftener.

Filmaftener har indtil nu været en blandet fornøjelse fordi vores oprindelig TV var noget småt. Med det nye TV kan vi alle være med. Tusind tak for det.