Flygtninge

Farvel til de ukrainske flygtninge

Medio maj sagde vi farvel til de sidste af de i alt 29 ukrainske flygtninge, som vi i de sidste 8 uger har haft boende i vores seks udslusningslejligheder her på Hellebro.

Bortset fra seks voksne og tre børn, der kortvarigt er indkvarteret på Center Sandholm, er de resterende 20 nu i egen bolig eller bofællesskaber. De fleste har efter lang tids venten efterhånden modtaget deres opholdstilladelser og er nu i proces med at få CPR-numre, det gule sygesikringsbevis samt mødetider på jobcentrene.

For alle her på Hellebro, har det været en stor oplevelse at kunne hjælpe de ukrainske flygtninge. Hurtigt blev der etableret online undervisning til børnene i den skolepligtige alder og de voksne indgik i det daglige arbejde med køkkentjanser.

Selvom det har været en stor oplevelse at kunne hjælpe, har det også været en utrolig stor opgave. Der skal også lyde en meget stor tak til de organisationer og mennesker, der valgte hurtigt at bakke op om projektet med midler de allerførste dage.

Men uden de frivillige var det aldrig gået så godt, og de skal have en stor tak. De hjalp os med den ekstra store opgave, som vi stod overfor, da antallet af beboere i huset pludselig blev fordoblet med ukrainske flygtninge, hvoraf kun et par stykker kunne tale lidt engelsk.

Det ekstra store ressourcetræk er også årsagen til, at vi fremover ikke modtager flere flygtninge på Hellebro. Hvilket hovedsageligt skyldes to årsager. I de første uger af krigen var Hellebro reelt det eneste sted, der kunne modtage flygtninge i Københavns Kommune. Men det viste sig, at Københavns Kommune ikke allokerede økonomisk støtte til frivillige/private organisationer, der kunne og gerne ville hjælpe. Så for at kunne hjælpe måtte Hellebro bede civilsamfundet om økonomisk støtte. Vi fik heldigvis stor opbakning, hvor mange private såvel som virksomheder støttede os økonomisk. Men nu er pengekassen desværre tom, idet vores udgifter til daglig drift som vand, lys, varme mv. af de seks lejligheder samt ikke mindst til tre måltider om dagen til alle 29 ikke længere kan dækkes.

Den anden årsag er, at vi har erfaret, at det kræver ekstra specialiserede ressourcer at arbejde med flygtninge i så stort et antal – ressourcer som vi her på Hellebro ikke besidder. På Hellebro kan vi heldigvis konstatere, at den offentlige supertanker efterhånden er kommet op i gear, så alle officielle processer nu er fastlagte i forhold til at yde en professionel indsats over for alle ukrainske flygtninge.

Her på Hellebro er vi glade og ikke mindst stolte over, at vi har kunnet bidrage til at nogle af de mange ukrainske flygtninge fik en hverdag under rolige og trygge forhold. Helt i Hellebros ånd fik vi etableret et fællesskab, hvor vi brugte vores erfaringer og kompetencer fra arbejdet med de unge hjemløse til at hjælpe ukrainerne videre i egen bolig.

Nedenfor kan du læse tidligere beskrivelser af indsatsen for ukrainske flygtninge.

22. marts 2022
Hellebro meldte som den første i København klar til at modtage ukrainske flygtninge i foreningens seks lejligheder i Valby. Efter en stor frivilligindsats fremstod de i hyggelig hotellejlighed-kvalitet med mad i køleskabet, toiletries, håndklæder, sengetøj mv.

Hellebro nu mere end fuldt hus med 29 flygtninge boende, der allerede er faldet på plads i en velfungerende dagligdag. Flygtningene fordeler sig med 14 kvinder og 6 mænd samt 9 børn i alderen 4-17 år og en hund oppe på 3. sal. Blandt andet har vi helt i Hellebros ånd etableret et fællesskab og bruger målrettet vores erfaringer og kompetencer fra arbejdet med de unge hjemløse til samme formål: Først bolig, derefter job og uddannelse.

Hellebro tilbyder ophold, forplejning og støtte til ukrainere på flugt på visum-ophold

Hellebro er for alle ukrainske flygtninge. Hellebros fokus er yngre mennesker og mødre grundet den store risiko for trafficking. Derudover ser vi en stor synergi og mulighed for fællesskab mellem den eksisterende gruppe. af unge udsatte og hjemløse og de unge ukrainere.

De nuværende indkvarterede flygtninge hentede vi oppe i de polsk-ukrainske bjerge i første uge af marts, hvor mødre og deres børn var varetægtsfængslede af det polske politi og ikke kunne løslades før de blev hentet. Det første den unge pige på 16 år spurgte om, da hun trådte op i bussen var om det var lovligt for mænd at slå kvinder i Danmark. Resten er kommet til af sig selv.

Vi samarbejder med lokale ukrainske og polske NGO’ere, der koordinerer transport til Danmark. Pr. 22. marts 2022 er alle 29 pladser optagede.

Hellebros ansøgning om tilladelse til at indsamle midler til Hellebros flygtninge-projekteter godkendt i Indsamlingsnævnet. Indsamlingens formål er unge udsatte ukraineres ophold, forplejning og støtte på Hellebro.

Ophold på Hellebro

Flygtningene tilbydes ophold i lejlighederne, der alle har eget bad og køkken. Flygtningene spiser morgenmad, frokost og aftensmad sammen med os i værestedet. Der vaskes tøj i Hellebros fælles vaskeri. Alle flygtninge tilbydes samtale med læge Jørgen Bengtsson på Hellebros sundhedsklinik.

Det forsøges at etableres danskundervisning for alle på Hellebro.

Derudover har vi supporteret alle ansøgninger om ophold og arbejde i Danmark, og afventer pt. svar fra Udlændigestyrelsen. Så snart godkendelserne modtages har Hellebro indgået aftale med Merkur Bank om oprettelse af konti og support hertil for flygtningene.

I det øjeblik flygtningene har bankkonti kan kompetenceafklaringsforløbet og jobmatchforløb startes. For få flygtninge, der ikke er i stand til at arbejde, vil der støttes i ansøgning om kontanthjælp.

Kontaktperson for flygtningene på Hellebro er Hassan, der er ankommet som flygtning fra Ukraine. Hassan er af mellemøstlig herkomst, har en baggrund fra Læger uden Grænser og taler glimrende engelsk og ukrainsk. Hassan hjælper os med at sørge for, at flygtningene introduceres bedst muligt til både Hellebro og Danmark. På billedet ses Hassan med Hellebros madmor Mernoosh.

Tidshorisont

Det er svært at forudse krigens længde. Flygtningeindsatsen på Hellebro afhænger dels af hvor længe krigen varer og dels hvor hurtigt flygtningene kan vende tilbage til Ukraine.

Hjælp os med at hjælpe flygtningene

Hellebros ordinære midler er udelukkende øremærket arbejdet med foreningens målgruppe, der er unge hjemløse ml. 18-29 år og kan derfor ikke bidrage med midler. Det er derfor af afgørende betydning at indsamle støtte til projekt-flygtninge, således at vi kan sikre midler til varme, el, vand, forsikringer og helt konkret forplejning. Støtte og kontaktperson-funktioner varetages af frivillige.

Vi takker af hjertet for modtagne donationer, og lukker her ved indsatsens afslutning indsamlingen. 

Kontakt

Al kontakt omkring flygtninge skal ske til:

Leder Dorte Glad
Mail: dorte.glad@hellebroen.dk
Telefon: 21893872

Direktør Eva Riedel
Mail: eva.riedel@hellebroen.dk
Telefon: 20944412