Flygtninge

Farvel til de ukrainske flygtninge

Medio maj sagde vi farvel til de sidste af de i alt 29 ukrainske flygtninge, som vi i de sidste 8 uger har haft boende i vores seks udslusningslejligheder her på Hellebro.

Bortset fra seks voksne og tre børn, der kortvarigt er indkvarteret på Center Sandholm, er de resterende 20 nu i egen bolig eller bofællesskaber. De fleste har efter lang tids venten efterhånden modtaget deres opholdstilladelser og er nu i proces med at få CPR-numre, det gule sygesikringsbevis samt mødetider på jobcentrene.

For alle her på Hellebro, har det været en stor oplevelse at kunne hjælpe de ukrainske flygtninge. Hurtigt blev der etableret online undervisning til børnene i den skolepligtige alder og de voksne indgik i det daglige arbejde med køkkentjanser.

Selvom det har været en stor oplevelse at kunne hjælpe, har det også været en utrolig stor opgave. Der skal også lyde en meget stor tak til de organisationer og mennesker, der valgte hurtigt at bakke op om projektet med midler de allerførste dage.

Men uden de frivillige var det aldrig gået så godt, og de skal have en stor tak. De hjalp os med den ekstra store opgave, som vi stod overfor, da antallet af beboere i huset pludselig blev fordoblet med ukrainske flygtninge, hvoraf kun et par stykker kunne tale lidt engelsk.

Det ekstra store ressourcetræk er også årsagen til, at vi fremover ikke modtager flere flygtninge på Hellebro. Hvilket hovedsageligt skyldes to årsager. I de første uger af krigen var Hellebro reelt det eneste sted, der kunne modtage flygtninge i Københavns Kommune. Men det viste sig, at Københavns Kommune ikke allokerede økonomisk støtte til frivillige/private organisationer, der kunne og gerne ville hjælpe. Så for at kunne hjælpe måtte Hellebro bede civilsamfundet om økonomisk støtte. Vi fik heldigvis stor opbakning, hvor mange private såvel som virksomheder støttede os økonomisk. Men nu er pengekassen desværre tom, idet vores udgifter til daglig drift som vand, lys, varme mv. af de seks lejligheder samt ikke mindst til tre måltider om dagen til alle 29 ikke længere kan dækkes.

Den anden årsag er, at vi har erfaret, at det kræver ekstra specialiserede ressourcer at arbejde med flygtninge i så stort et antal – ressourcer som vi her på Hellebro ikke besidder. På Hellebro kan vi heldigvis konstatere, at den offentlige supertanker efterhånden er kommet op i gear, så alle officielle processer nu er fastlagte i forhold til at yde en professionel indsats over for alle ukrainske flygtninge.

Her på Hellebro er vi glade og ikke mindst stolte over, at vi har kunnet bidrage til at nogle af de mange ukrainske flygtninge fik en hverdag under rolige og trygge forhold. Helt i Hellebros ånd fik vi etableret et fællesskab, hvor vi brugte vores erfaringer og kompetencer fra arbejdet med de unge hjemløse til at hjælpe ukrainerne videre i egen bolig.

Vi takker af hjertet for modtagne donationer, og lukker her ved indsatsens afslutning indsamlingen. 

Kontakt

Al kontakt omkring flygtninge skal ske til:

Direktør Eva Riedel
Mail: eva.riedel@hellebroen.dk
Telefon: 20944412