Det nye Hellebro

Det nye Hellebro skaber er en samlet platform i ejendommen på Mosedalvej 15, Valby for unge hjemløse ml. 18-29 år, hvor Hellebro i tæt samarbejde med offentlige hjælpeenheder, fonde, frivillige og erhvervslivet, tilbyder en helhedsorienteret indsats for den unges:

• ophold på værested – for alle unge
• ophold på midlertidig bosted efter SEL §110, plads til 32 unge
• mulighed for jobs i Hellebros socio-økonomiske virksomhed – ml. 15-20 jobs
• visitation til udslusningsbolig i max. 2 års lejeperiode – 6-8 lejligheder

Vi vil skabe en sammenhæng og konstruktivt fællesskab for og med de unge. Og aktivt hjælpe dem med at tage ansvaret for deres liv tilbage. Det vil vi gøre ved at tage udgangspunkt i de unges ønsker og motivation. Vi stiller et stærkt hold af professionelle omkring de unge og vi tager vores succesfulde kultur med, således at vi sammen kan understøtte deres vej væk fra hjemløshed.

En gruppe privatinvestorer har investeret i ejendommen Mosedalvej 15, 2500 Valby. Ombygning af hele bygningen pågår i skrivende stund og foreningen Hellebro har indgået lejekontrakt over 10 år med ejendomsselskabet.

Projektet er tegnet af Henning Larsen Arkitekter, Logik og Co. er entreprenører og Core Property Management, der er godkendt af Finantilsynet, står pro bono for forvaltning af både ejendom og investeringsselskab.

Med et lille forbehold for myndighedsgodkendelser, planlægger vi at åbne det nye Hellebro:

-værested til januar 2019

-kontorhotel til februar 2019

-midlertigt bosted til april 2019

-og endelig udslusningsboliger til november 2019.

Er du interesseret i at blive lejer i kontorhotellet kan du læse mere her.