Fællesmøde: MARTS

Dato 05. March 2018 17:00.

Fællesmøde hver måned

Januar og februar fællesmøde blev afholdt i kombination med en workshop om konflikthåndtering den 29. januar 2018, hvorfor vi ses næste gang kl. 17.00 den 5. marts 2018. 

HELLEBRO holder fast månedligt fællesmøde med unge og frivillige hver måneds første mandag kl. 17.00, hvor vi orienterer om vores partner- og fundraising aktiviteter, presseomtale, arrangerer HELLEBROS aktiviteter og næste måneds planer.

Vi starter kl. 17 med frivilligmøde og fortsætter kl. 17.30 med fællesmøde for unge og frivillige.

Mødestyrer: Eva Riedel

Nyt og idéer De unge og frivillige opfordres til at sende forslag til punkter/ideer/forslag, der skal tages op på mødet til eva.riedel@hellebroen.dk senest dagen før.

Kom glad med alle ideerne og bliv opdateret på HELLEBROs tilstand!

Bedste hilsner Eva & Dorte